Tips

Geen tijd voor een cursus? Lees onderstaande tips!

Tip 1
Bestudeer de notulen van de vorige vergadering. Zijn de notulen uitgebreid? Bespreek met de voorzitter dat je geen ervaring hebt met notuleren en dat je beknopte notulen wilt maken. Verwacht de voorzitter uitgebreide notulen? Draag dan je taak over aan een ervaren collega.

Tip 2
Vraag vóór de vergadering aan de voorzitter of hij elk agendapunt inleidt en afrondt met een samenvatting van wat is besproken.

Tip 3
Bestudeer de agenda en lees de vergaderstukken. Gaat het om dikke stukken? Lees dan in ieder geval de inleiding en de samenvatting van elk vergaderstuk.

Tip 4
In de notulen volg je de agenda en maak je per agendapunt een inleiding en een slot. In de inleiding beschrijf je wat de bedoeling is van de bespreking van het agendapunt. Dit staat op de agenda, lees je in de stukken en/of legt de voorzitter uit aan het begin van elk agendapunt. In het slot beschrijf je de afgesproken acties en de genomen besluiten.

Tip 5
Als je notulen klaar zijn, laat je ze een dag liggen. Lees ze nog eens door en stuur ze daarna ter controle naar de voorzitter.