Privécursus


De cursussen Notuleren voor Beginners (basiscursus) en Notuleren voor Gevorderden (effectief notuleren) kun je volgen als privécursus voor één of twee personen op de locatie van de Notuleeracademie, Tolhuislaan 14 B, 3735 KG, Bosch en Duin. Bij aanmelding voor één persoon is het mogelijk dat een cursist van een ander bedrijf samen met jou de privécursus volgt.

Aanmelding

Stuur een e-mail naar info@notuleeracademie.nl of vul het contactformulier op de pagina contact online in. De Notuleeracademie neemt binnen enkele dagen contact met je op om de datum voor de privécursus vast te leggen. Doorgaans kan een privécursus op korte termijn worden gepland.

Cursus voor Beginners: Leer de Basis

In de privécursus voor Beginners komt de basis van het notuleren aan bod en je rol als notulist. Lees meer over de inhoud van deze cursus bij de pagina 'Notuleren voor beginners'.

Cursus voor Gevorderden: Verbeter je notulen

In de privécursus voor Gevorderden leer je om effectiever te notuleren. Je krijgt praktische handreikingen om je notulen te verbeteren. Om de cursus zoveel mogelijk aan je verwachtingen te laten voldoen, krijg je de gelegenheid om voorafgaand aan de cursus een leervraag te formuleren. Denk hierbij aan de reden waarom je de cursus wilt volgen. Waar loop je tegenaan bij het notuleren en wat wil je verbeteren? Om de docent een indruk te geven van de inhoud waarmee jij te maken hebt en de manier waarop jij die inhoud verwoordt, mail je een (geanonimiseerd) verslag naar de Notuleeracademie. De docent besteedt tijdens de cursus aandacht aan jouw leervraag en bespreekt met jou het verslag dat je vooraf hebt gemaild. In de privécursus heeft de docent alle aandacht voor jou. Jij kunt bepalen aan welke onderdelen van de cursus meer of minder aandacht wordt besteed.

Lees meer over de inhoud van deze cursus bij de pagina 'Notuleren voor gevorderden'.

Neem je laptop mee naar de cursus

Neem je laptop mee naar de cursus als je op de laptop wilt (leren) notuleren. Je notuleert tijdens de cursus twee of drie korte gefilmde nagespeelde vergaderingen. Als je nooit eerder op de laptop notuleerde is de cursus een mooie gelegenheid om dit te oefenen. Je krijgt praktische tips waardoor je eventuele aarzeling om te beginnen aan het notuleren op de laptop verdwijnt.

Lestijd

De privécursus begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur met een uur pauze voor de gezamenlijke lunch in een brasserie in Bilthoven.

Factuur

Na vastlegging van de cursusdatum lever je de gegevens aan die van de kant van jouw werkgever op de factuur moeten worden vermeld. Het is de bedoeling dat de factuur voldaan is voorafgaand aan de cursus.

Kosten

De totale kosten voor een privécursus Notuleren bedragen € 752,92.
Dit bedrag bestaat uit:
cursus: € 570,00 plus 21% btw: € 119,70
dagarrangement: € 58,00 plus 9% btw: € 5,22
 
Bij aanmelding van twee personen van dezelfde organisatie wordt per persoon de prijs van deelname aan een groepscursus berekend: € 629,52. Dit is inclusief btw, lunch en cursusboek.

Heb je nog vragen? Bel: 06-81315011 of 030-2253211.