Stoomcursus Effectief Notuleren online 

Wil je op korte termijn beginnen met een cursus notuleren? Volg dan de online Stoomcursus Effectief Notuleren.

De Stoomcursus leert je in één dag:

 1. alles wat je moet weten over je rol als notulist. (Je kunt als notulist in onduidelijke situaties terecht komen. De cursus fungeert als jouw coach en leert je hoe je ermee kunt omgaan).
 2. een keuze te maken voor een geschikte verslagvorm, die past bij de vergadering die
  je gaat notuleren.
 3. een zakelijk en overzichtelijk verslag te maken, ook van een onlinevergadering.

Je oefent het notuleren door twee nagespeelde vergaderingen op film te notuleren. De vergaderingen duren allebei ongeveer een half uur. Deze cursus is ook geschikt als opfriscursus, bijvoorbeeld als je wel ervaring hebt met notuleren, maar je bevindt je in een situatie waarbij je graag een steuntje in de rug hebt. Denk hierbij aan een nieuwe baas of een nieuwe baan.

Hoe werkt de online Stoomcursus Effectief notuleren?

 • In zes lessen wordt in duidelijke tekstblokken de theorie van het notuleren uitgelegd, gevolgd door een samenvatting. Speciale aandacht is er voor je rol als toegevoegd notulist en je relatie tot de voorzitter en de leden van de vergadering.
 • Vanwege de coronamaatregelen is er een bijlage toegevoegd met tips over het notuleren van een onlinevergadering.
 • Ter verduidelijking van de theorie zijn delen van verschillende soorten verslagen bijgevoegd.
 • Via het beantwoorden van multiple choice vragen kun je controleren of je je de theorie hebt eigen gemaakt.
 • Bestudeer ter verdieping van de theorie de gemotiveerde antwoorden op de vragen.
 • Bepaal of je voldoende hebt opgestoken of dat je de cursus opnieuw zou moeten doen.
  Je notuleert een (nagespeelde) vergadering op film van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad van het Lucasziekenhuis. Na de reguliere vergadering vindt er een brainstorm plaats met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. Daarna notuleer je een (nagespeelde) vergadering van het managementteam van woningcorporatie ONS HUIS. Je ervaart wat het betekent om te luisteren en tegelijk aantekeningen te maken (op papier of op de laptop).
 • Vergelijk jouw verslagen met de voorbeeldverslagen en bestudeer waar de verschillen zitten.

Kosten

De kosten van de Online Stoomcursus Effectief Notuleren bedragen € 115,-.
Dit bedrag is inclusief 21% btw. Na betaling ontvang je op jouw e-mailadres de factuur.

Wanneer kun je beginnen?

Stuur een mail naar info@notuleeracademie.nl met vermelding van je naam en telefoonnummer waarin je laat weten dat je de Stoomcursus Effectief notuleren wilt volgen. Je ontvangt een bevestiging van de Notuleeracademie.

Maak € 115,- over op de bankrekening van de Notuleeracademie

NL62 ABNA 0523 2758 38 onder vermelding van Online cursus.

Als het bedrag op de rekening staat van de Notuleeracademie, ontvang je een e-mail van de Notuleeracademie waarin staat dat je inschrijving is geactiveerd. Dat is vaak op dezelfde dag waarop je het bedrag hebt overgemaakt. Je kunt eventueel bellen met de Notuleeracademie en vragen wanneer je account kan worden aangemaakt. Je ontvangt een mail met een link waarmee je kunt inloggen op de website en een persoonlijk wachtwoord kunt aanmaken. Je inschrijving blijft drie maanden geldig, geteld vanaf de eerstvolgende maand na betaling. Praktisch gezien is je inschrijving dus wat langer dan drie maanden geldig, omdat de maand waarin je betaalt niet meetelt. Je kunt de cursus in deze periode zo vaak doen als je wilt . Na afloop worden je gegevens verwijderd.  De tekst van de online Stoomcursus kun je downloaden, zodat je na afloop van de cursus de tekst altijd nog eens kunt nalezen.

LET OP:

Het is mogelijk om alleen de tekst van de online Stoomcursus effectief notuleren in pdf-formaat aan te vragen, zonder de cursus te volgen.  De kosten van het pdf-formaat bedragen € 19,50 inclusief btw.

In het pdf-bestand ontbreken de films van de nagespeelde vergaderingen om het notuleren te oefenen. De voorbeelden van de verslagen van de twee verschillende soorten vergaderingen zijn wel inbegrepen. Stuur een e-mail naar info@notuleeracademie.nl als je hierin interesse hebt. Na betaling ontvang je per mail de tekst van de Stoomcursus effectief notuleren in pdf-formaat, zonder de films.

Als je na het lezen van het pdf-bestand alsnog het notuleren wilt oefenen aan de hand van de films, kun je een account aanvragen. De € 19,50 die je hebt betaald voor het pdf-bestand wordt dan in mindering gebracht op de € 115,- die de complete Stoomcursus effectief notuleren kost.