Cursus Notuleren voor beginners

In de cursus Notuleren voor Beginners komt de basis van het notuleren aan bod. Je krijgt praktische tips en oefent het notuleren met behulp van gefilmde nagespeelde vergaderingen.  Je oefent het notuleren onder andere door een opgenomen vergadering via Zoom te notuleren, omdat momenteel veel vergaderingen digitaal plaatsvinden

Het resultaat

Na afloop van deze praktijkgerichte cursus heb je inzicht in je rol als notulist. Je kunt een keuze maken voor de verslagvorm die past bij de vergadering die je gaat notuleren. Je weet hoe je je op een vergadering kunt voorbereiden. Je kent het verschil tussen spreektaal en verslagtaal en je weet welke zaken wel en niet in een verslag worden opgenomen. Je kunt een zakelijk samenvattend verslag maken van een eenvoudige vergadering in een duidelijke lay-out. Je hebt tips gekregen om op de laptop te notuleren.

Studieduur

1 dag. De lestijden zijn van 09:30 uur tot 16:00 uur.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor secretaresses, managementassistenten en andere ondersteuners die geen of weinig ervaring hebben met notuleren.

In de cursus notuleren voor beginners worden onder andere onderstaande punten behandeld:

  • Vergaderregels
  • Vergaderrollen
  • Verslagvormen
  • Het verschil tussen spreektaal en schrijftaal
  • Zaken die wel en zaken die niet in een verslag worden opgenomen
  • De opbouw van een vergaderagenda
  • De voorbereiding op het notuleren van een vergadering
  • Het maken van een zakelijk samenvattend verslag van een eenvoudige vergadering in een duidelijke lay-out
  • Het opstellen van een actiepuntenlijst en een besluitenlijst van een eenvoudige vergadering
  • Tips bij het notuleren op de laptop