Over de Notuleeracademie

De Notuleeracademie ziet de totstandkoming van een goed verslag als een creatief proces waar de notulist plezier aan kan beleven en voldoening uit kan halen. De notulist moet goed kunnen luisteren en hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden. Worden er afspraken gemaakt, besluiten genomen, acties uitgezet, meningen gepeild of wordt er informatie gedeeld? De alerte notulist registreert het en maakt de noodzakelijke aantekeningen. Allerlei aspecten van relaties tussen mensen spelen tijdens het vergaderen een rol, maar het verslag is neutraal en zakelijk.

De Notuleeracademie biedt sinds 2009 cursussen Notuleren voor Beginners en Gevorderden aan met open inschrijving en cursussen incompany voor secretaresses, managementassistenten en andere ondersteuners. Op de locatie van de Notuleeracademie in Bosch en Duin kun je een privécursus Notuleren volgen voor één of twee personen. In een privécursus Notuleren wordt ingegaan op je persoonlijke situatie en leerbehoefte. Een datum voor een privécursus kan meestal op korte termijn worden afgesproken.

Privacybeleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Notuleeracademie gebruikt de persoonsgegevens van de cursisten uitsluitend voor facturering en correspondentie over de cursus. De gegevens worden lokaal bewaard en niet gedeeld met derden. Voor publicatie van de referenties op de website hebben de vermelde personen toestemming gegeven.

Tips, Opdrachtgevers en Referenties
Lees hieronder handige tips voor als je geen tijd hebt om een cursus te volgen, bekijk een aantal opdrachtgevers en lees een greep uit de referenties van cursisten die vanaf 2009 een cursus hebben gevolgd van de Notuleeracademie.

Marianne Goossens,

directeur Notuleeracademie.